ORGULLOSOS
DA NOSA ORIXE

Comezamos recollendo ovos á man.
Hoxe, aquela ilusión segue intacta.

Ver máis
blog